انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد

انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد
جنبش انصار الله یمن 650 نظامی وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق یمن را آزاد کرده است.

انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد

جنبش انصار الله یمن 650 نظامی وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق یمن را آزاد کرده است.
انصارالله 650 نظامی طرفدار علی عبدالله صالح را آزاد کرد

«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد

«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد
سخنگوی جنبش انصارالله یمن اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر تجهیز این جنبش به موشک برای هدف قرار دادن عربستان در ماه گذشته را رد کرد.

«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر تجهیز این جنبش به موشک برای هدف قرار دادن عربستان در ماه گذشته را رد کرد.
«انصارالله» اتهامات آمریکا درباره تجهیز این جنبش به موشک‌های ایرانی را رد کرد