«اینجا کسی نمی‌میرد» روی موج سینمای اجتماعی سوار نیست/ فیلم با قواعد سینمای اروپا هماهنگ است/ کن اولین حضور بین المللی فیلم

کندری با اشاره به فضای متفاوت فیلم در محتوا و فرم گفت: وجهه سرگرمی سینما غالب شده و اندیشه در آثار کمرنگ شده است.

اخبار دنیای دیجیتال

قرآن