منطقه «باب النیرب» حلب در آستانه آزادی/ فرار تروریست‌ها به «الصالحین»

منطقه «باب النیرب» حلب در آستانه آزادی/ فرار تروریست‌ها به «الصالحین»
تداوم حملات ارتش و نیروهای متحد آن بعد از مناطق «المرجه و شیخ لطفی»، «باب النیرب» را در آستانه آزادسازی قرار داده است؛ امری که منجر به تأمین امنیت فردگاه بین‌المللی حلب از حملات موشکی تروریست‌ها خواهد کرد.

منطقه «باب النیرب» حلب در آستانه آزادی/ فرار تروریست‌ها به «الصالحین»

تداوم حملات ارتش و نیروهای متحد آن بعد از مناطق «المرجه و شیخ لطفی»، «باب النیرب» را در آستانه آزادسازی قرار داده است؛ امری که منجر به تأمین امنیت فردگاه بین‌المللی حلب از حملات موشکی تروریست‌ها خواهد کرد.
منطقه «باب النیرب» حلب در آستانه آزادی/ فرار تروریست‌ها به «الصالحین»