«برون از دیده‌ها» در ارسباران شنیده می‌شود

«برون از دیده‌ها» در ارسباران شنیده می‌شود
کنسرت «برون ازدیده‌ها»، پنجشنبه 26 مرداد در فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌شود.

«برون از دیده‌ها» در ارسباران شنیده می‌شود

کنسرت «برون ازدیده‌ها»، پنجشنبه 26 مرداد در فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌شود.
«برون از دیده‌ها» در ارسباران شنیده می‌شود