ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد

ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد.

ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد.
ایران عملیات تروریستی در شهر بنغازی لیبی را محکوم کرد

آمریکا، انگلیس و فرانسه در «بنغازی» اتاق عملیات ایجاد می‌کنند

در راستای تلاش کشورهای غربی برای مداخله در امور لیبی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش، این بار مسئولان لیبی اعلام کردند که لندن، پاریس و واشنگتن در حال ایجاد اتاق عملیات در پایگاه هوایی «بنینا» هستند.

عکس های داغ جدید

خبر اسلامی