لغزنده بودن محورهای مازندران/ تردد نیمه‌سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان

لغزنده بودن محورهای مازندران/ تردد نیمه‌سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان
رئیس پلیس راه مازندران گفت: تردد خودروها در محورهای هراز و کندوان به‌صورت نیمه‌سنگین است.

لغزنده بودن محورهای مازندران/ تردد نیمه‌سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان

رئیس پلیس راه مازندران گفت: تردد خودروها در محورهای هراز و کندوان به‌صورت نیمه‌سنگین است.
لغزنده بودن محورهای مازندران/ تردد نیمه‌سنگین خودروها در محورهای هراز و کندوان