بابک حمیدیان: «بیمار استاندارد» شبیه فارگو نوشته شده است/نگران پیشنهادهای سینمایی‌ام هستم/ می‌خواستم خودم را محک بزنم

بابک حمیدیان: «بیمار استاندارد» شبیه فارگو نوشته شده است/نگران پیشنهادهای سینمایی‌ام هستم/ می‌خواستم خودم را محک بزنم
بازیگر سریال «بیمار استاندارد» گفت: این سریال قصه بسیار خوبی به قلم بهرام توکلی دارد، از طرفی کمی شبیه سریال فارگو نوشته شده است که یکی از بهترین و جذاب‌ترین سریال‌های دنیا است.

بابک حمیدیان: «بیمار استاندارد» شبیه فارگو نوشته شده است/نگران پیشنهادهای سینمایی‌ام هستم/ می‌خواستم خودم را محک بزنم

بازیگر سریال «بیمار استاندارد» گفت: این سریال قصه بسیار خوبی به قلم بهرام توکلی دارد، از طرفی کمی شبیه سریال فارگو نوشته شده است که یکی از بهترین و جذاب‌ترین سریال‌های دنیا است.
بابک حمیدیان: «بیمار استاندارد» شبیه فارگو نوشته شده است/نگران پیشنهادهای سینمایی‌ام هستم/ می‌خواستم خودم را محک بزنم

خرید غذا

پرشین موزیک