«تاریکی شب، روشنایی روز» با تاخیر روی آنتن می‌رود/ تولید ۱۱ ترانه با شعرهای سعدی برای تیتراژ

«تاریکی شب، روشنایی روز» با تاخیر روی آنتن می‌رود/ تولید ۱۱ ترانه با شعرهای سعدی برای تیتراژ
سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل از ۱۷ آذرماه پخش می‌شود.

«تاریکی شب، روشنایی روز» با تاخیر روی آنتن می‌رود/ تولید ۱۱ ترانه با شعرهای سعدی برای تیتراژ

سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل از ۱۷ آذرماه پخش می‌شود.
«تاریکی شب، روشنایی روز» با تاخیر روی آنتن می‌رود/ تولید ۱۱ ترانه با شعرهای سعدی برای تیتراژ