قلعه باستانی «تدمر» کاملا آزاد شد

قلعه باستانی «تدمر» کاملا آزاد شد
ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت قلعه تاریخی و باستانی «تدمر» (پالمیرا) را از دست تروریست‎های داعش آزاد کرد.

قلعه باستانی «تدمر» کاملا آزاد شد

ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت قلعه تاریخی و باستانی «تدمر» (پالمیرا) را از دست تروریست‎های داعش آزاد کرد.
قلعه باستانی «تدمر» کاملا آزاد شد

بازی آزاد

سیستم اطلاع رسانی