بیانیه ارتش سوریه در پی آزادسازی شهر «تدمر»

بیانیه ارتش سوریه در پی آزادسازی شهر «تدمر»
ارتش سوریه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ادامه مبارزه با داعش، اعلام کرد آزادی «تدمر» ثابت کرد ارتش و متحدانش تنها قدرت موجودند که می‌توانند تروریسم در سوریه را ریشه‌کن کنند.

بیانیه ارتش سوریه در پی آزادسازی شهر «تدمر»

ارتش سوریه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ادامه مبارزه با داعش، اعلام کرد آزادی «تدمر» ثابت کرد ارتش و متحدانش تنها قدرت موجودند که می‌توانند تروریسم در سوریه را ریشه‌کن کنند.
بیانیه ارتش سوریه در پی آزادسازی شهر «تدمر»

سپهر نیوز

پرشین موزیک