فرماندار پلدختر :تمام دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل بسر می‌برند

فرماندار پلدختر :تمام دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل بسر می‌برند
فرماندار پلدختر گفت: با توجه به سامانه بارشی که از امروز استان و شهرستان را فرا گرفته تمام دستگاه های اجرایی ، امدادی و خدماتی برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش کامل بسر می برند

فرماندار پلدختر :تمام دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل بسر می‌برند

فرماندار پلدختر گفت: با توجه به سامانه بارشی که از امروز استان و شهرستان را فرا گرفته تمام دستگاه های اجرایی ، امدادی و خدماتی برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش کامل بسر می برند
فرماندار پلدختر :تمام دستگاه های اجرایی در آماده باش کامل بسر می‌برند