«تنهاترین سردار» بار دیگر به تلویزیون می‌آید

«تنهاترین سردار» بار دیگر به تلویزیون می‌آید
دوشنبه هشتم آذر مصادف با 28 صفر، به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)، شبکه‌های مختلف سیما، بیشتر فیلم‌هایی با موضوع‌ها و داستان‌های مذهبی و اخلاقی را روی آنتن می‌برند.

«تنهاترین سردار» بار دیگر به تلویزیون می‌آید

دوشنبه هشتم آذر مصادف با 28 صفر، به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)، شبکه‌های مختلف سیما، بیشتر فیلم‌هایی با موضوع‌ها و داستان‌های مذهبی و اخلاقی را روی آنتن می‌برند.
«تنهاترین سردار» بار دیگر به تلویزیون می‌آید