دستورالعمل ممنوعیت توزیع پیک نوروزی ابلاغ شد

دستورالعمل ممنوعیت توزیع پیک نوروزی ابلاغ شد
وزیر آموزش و پرورش طی دستورالعملی، ممنوعیت تولید و توزیع پیک‌ نوروزی را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

دستورالعمل ممنوعیت توزیع پیک نوروزی ابلاغ شد

وزیر آموزش و پرورش طی دستورالعملی، ممنوعیت تولید و توزیع پیک‌ نوروزی را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.
دستورالعمل ممنوعیت توزیع پیک نوروزی ابلاغ شد

«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار

«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: منتظر ابلاغ اعتبار هستیم تا شیر را در مدارس توزیع کنیم.

«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: منتظر ابلاغ اعتبار هستیم تا شیر را در مدارس توزیع کنیم.
«توزیع شیر بین دانش‌آموزان» در انتظار ابلاغ اعتبار