«جهان نیوز» رفع توقیف شد

«جهان نیوز» رفع توقیف شد
سایت خبری تحلیلی «جهان نیوز» که نزدیک به ۶ ماه قبل با شکایت دولت و رأی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود امروز با حکم قاضی پرونده رفع توقیف شد.

«جهان نیوز» رفع توقیف شد

سایت خبری تحلیلی «جهان نیوز» که نزدیک به ۶ ماه قبل با شکایت دولت و رأی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود امروز با حکم قاضی پرونده رفع توقیف شد.
«جهان نیوز» رفع توقیف شد