فیلم/ ارتش سوریه «جیش الفتح» را در هم کوبید

فیلم/ ارتش سوریه «جیش الفتح» را در هم کوبید
ارتش سوریه مواضع و استحکامات گروه تروریستی جیش‌الفتح در جنوب غربی شهر حلب را در هم کوبیده و شماری از آن‌ها را به هلاکت رساند.

فیلم/ ارتش سوریه «جیش الفتح» را در هم کوبید

ارتش سوریه مواضع و استحکامات گروه تروریستی جیش‌الفتح در جنوب غربی شهر حلب را در هم کوبیده و شماری از آن‌ها را به هلاکت رساند.
فیلم/ ارتش سوریه «جیش الفتح» را در هم کوبید

نخبگان