«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را به شدت محکوم کرد

«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را به شدت محکوم کرد
حزب‎الله لبنان با صدور بیانیه‎‏ای جنایت تروریستی امروز در روستای «غازی عینتاب» ترکیه را «به شدت» محکوم کرد.

«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را به شدت محکوم کرد

حزب‎الله لبنان با صدور بیانیه‎‏ای جنایت تروریستی امروز در روستای «غازی عینتاب» ترکیه را «به شدت» محکوم کرد.
«حزب‎الله» حادثه خونین «غازی عینتاب» ترکیه را به شدت محکوم کرد

افق