فروش «می‌سی‌سی‌پی …» از مرز یک میلیارد تومان گذشت/ چهره‌های متفاوت ویشکا آسایش و بابک حمیدیان

فروش «می‌سی‌سی‌پی …» از مرز یک میلیارد تومان گذشت/ چهره‌های متفاوت ویشکا آسایش و بابک حمیدیان
نمایش «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» با طراحی و کارگردانی همایون غنی‌زاده در 35 روز اجرا در تالار وحدت، یک میلیارد و صد میلیون تومان فروخت.

فروش «می‌سی‌سی‌پی …» از مرز یک میلیارد تومان گذشت/ چهره‌های متفاوت ویشکا آسایش و بابک حمیدیان

نمایش «می‌سی‌سی‌پی نشسته می‌میرد» با طراحی و کارگردانی همایون غنی‌زاده در 35 روز اجرا در تالار وحدت، یک میلیارد و صد میلیون تومان فروخت.
فروش «می‌سی‌سی‌پی …» از مرز یک میلیارد تومان گذشت/ چهره‌های متفاوت ویشکا آسایش و بابک حمیدیان