نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد

نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد
نشست خبری علی لاریجانی به مناسبت روز مجلس در ساختمان مشروطه آغاز شد.

نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد

نشست خبری علی لاریجانی به مناسبت روز مجلس در ساختمان مشروطه آغاز شد.
نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد

«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان شد

«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان شد
«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور موقت ازبکستان با کسب 88.61 درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.

«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان شد

«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور موقت ازبکستان با کسب 88.61 درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد.
«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان شد

«قدرتعلی حشمتیان» رئیس خانه احزاب شد

«قدرتعلی حشمتیان» رئیس خانه احزاب شد
قدرتعلی حشمتیان رئیس فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب رئیس خانه احزاب ایران شد.

«قدرتعلی حشمتیان» رئیس خانه احزاب شد

قدرتعلی حشمتیان رئیس فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان خانه احزاب رئیس خانه احزاب ایران شد.
«قدرتعلی حشمتیان» رئیس خانه احزاب شد

پامنا موبایل لپ تاپ