استاندار :قیچی کردن روبان را بیشتر از کلنگ زنی دوست داریم

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: رویکرد ما اتمام پروژه های نیمه تمام است و کمتر به دنبال تعریف و تحمیل پروژه های جدید به دولت نیستیم به همین دلیل قیچی کردن روبان را به کلنگ زنی ترجیح می دهیم.

گوشی