نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد

نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد
نشست خبری علی لاریجانی به مناسبت روز مجلس در ساختمان مشروطه آغاز شد.

نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد

نشست خبری علی لاریجانی به مناسبت روز مجلس در ساختمان مشروطه آغاز شد.
نشست خبری رئیس مجلس آغاز شد