تغییر در شبکه پخش سریال‌های نوروزی/ سریال‌های شبکه‌های یک و سه با هم جابه‌جا شدند/ حذف «پادری»

علی‌رغم اعلام قبلی شبکه‌های پخش‌کننده سریال‌های نوروزی در آخرین تصمیم‌گیری مدیران، سریال‌ها تغییر و جابه‌جا شدند.

خرم خبر

موبایل دوستان