حاتمی کیا: «پرویز پرستویی» ستاره بزرگ سینمای ایران است

ابراهیم حاتمی کیا گفت: پرستویی در جامعه ما حضوری تأثیرگذار دارد و به تعبیر من ستاره بزرگ سینمای ایران است.

آهنگ جدید

قرآن