«پنجاه سالگی» با یاد مرتضی ندایی/ پسر کار پدرش را تمام کرد

«پنجاه سالگی» با یاد مرتضی ندایی/ پسر کار پدرش را تمام کرد
مهر نوشت: مستند بلند «پنجاه سالگی» به کارگردانی صبا ندایی که در دهمین جشنواره سینماحقیقت حضور دارد، مستندی درباره زنده یاد مرتضی ندایی است که با استفاده از راش‌های خانوادگی ساخته شده است.

«پنجاه سالگی» با یاد مرتضی ندایی/ پسر کار پدرش را تمام کرد

مهر نوشت: مستند بلند «پنجاه سالگی» به کارگردانی صبا ندایی که در دهمین جشنواره سینماحقیقت حضور دارد، مستندی درباره زنده یاد مرتضی ندایی است که با استفاده از راش‌های خانوادگی ساخته شده است.
«پنجاه سالگی» با یاد مرتضی ندایی/ پسر کار پدرش را تمام کرد