نقد «چخوف و دیگران» توسط سه یار همیشگی تئاتر ایران

نقد «چخوف و دیگران» توسط سه یار همیشگی تئاتر ایران
نشست نقد و بررسی نمایش «سه خواهر و دیگران» به کارگردانی حمید امجد روز یکشنبه 31 مرداد ماه در موسسه «آپ ارت مان» برگزار می‌شود.

نقد «چخوف و دیگران» توسط سه یار همیشگی تئاتر ایران

نشست نقد و بررسی نمایش «سه خواهر و دیگران» به کارگردانی حمید امجد روز یکشنبه 31 مرداد ماه در موسسه «آپ ارت مان» برگزار می‌شود.
نقد «چخوف و دیگران» توسط سه یار همیشگی تئاتر ایران

موبایل دوستان