«چمدان» هشتم فروردین ویژه هنرمندان به روی صحنه می‌رود

«چمدان» هشتم فروردین ویژه هنرمندان به روی صحنه می‌رود
نمایش «چمدان» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد آییش یکشنبه هشتم فروردین ماه سال ۹۵ ویژه هنرمندان به صحنه می رود.

«چمدان» هشتم فروردین ویژه هنرمندان به روی صحنه می‌رود

نمایش «چمدان» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد آییش یکشنبه هشتم فروردین ماه سال ۹۵ ویژه هنرمندان به صحنه می رود.
«چمدان» هشتم فروردین ویژه هنرمندان به روی صحنه می‌رود

دانلود موزیک

مدلینگ