سوگواره «چهل و هشتم» در شبکه افق

سوگواره «چهل و هشتم» در شبکه افق
برنامه «چهل و هشتم» ویژه ایام سوگواری ماه صفر، به صورت زنده از حرم مطهر رضوی روی آنتن شبکه افق می‌رود.

سوگواره «چهل و هشتم» در شبکه افق

برنامه «چهل و هشتم» ویژه ایام سوگواری ماه صفر، به صورت زنده از حرم مطهر رضوی روی آنتن شبکه افق می‌رود.
سوگواره «چهل و هشتم» در شبکه افق