” نقش تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات 94 ” در دانشکده رسانه فارس بررسی می‌شود

نشست تخصصی نقش تلویزیون و شبکه های اجتماعی در انتخابات 94 چهارشنبه با حضور اسماعیل قدیمی، جعفر عبدالملکی و علی محمد حکیم آرا در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برگزار می شود.

دانلود ها پلاس

قرآن