“مناره بازار” و “تالاب” در صدر جذب بازدیدکنندگان نوروزی صومعه‌سرای گیلان

“مناره بازار” و “تالاب” در صدر جذب بازدیدکنندگان نوروزی صومعه‌سرای گیلان
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری صومعه‌سرا: تالاب،مناره بازار گسکر و روستاهایی چون تنیان از جمله اماکن و مناطقی است که مورد استقبال چشمگیر مسافران و گردشگران نوروزی جهت بازدید قرار گرفته است.

“مناره بازار” و “تالاب” در صدر جذب بازدیدکنندگان نوروزی صومعه‌سرای گیلان

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری صومعه‌سرا: تالاب،مناره بازار گسکر و روستاهایی چون تنیان از جمله اماکن و مناطقی است که مورد استقبال چشمگیر مسافران و گردشگران نوروزی جهت بازدید قرار گرفته است.
“مناره بازار” و “تالاب” در صدر جذب بازدیدکنندگان نوروزی صومعه‌سرای گیلان

فروش بک لینک