“کمک‌پرستاران” چه وظایفی دارند و چه لباسی قرار است بپوشند؟

ایسنا نوشت: معاون آموزشی، پژوهشی و فنی سازمان نظام پرستاری با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده درباره شرح وظایف و همچنین رنگ لباس “کمک‌ پرستاران” از سوی وزارت بهداشت، تاکید کرد که کمک پرستاران به هیچ عنوان جای پرستاران را نمی‌گیرند.

اخبار دنیای دیجیتال

مدلینگ