اولین همایش علمی- رسانه‌ای “خبر خوب” برگزار می‌شود

اولین همایش علمی- رسانه‌ای “خبر خوب” برگزار می‌شود
نخستین همایش علمی و رسانه‌ای «خبر خوب» با حضور فعالان حوزه رسانه در ۲۶ دی برگزار می‌شود.

اولین همایش علمی- رسانه‌ای “خبر خوب” برگزار می‌شود

نخستین همایش علمی و رسانه‌ای «خبر خوب» با حضور فعالان حوزه رسانه در ۲۶ دی برگزار می‌شود.
اولین همایش علمی- رسانه‌ای “خبر خوب” برگزار می‌شود