آدمک ترامپ در پاناما به آتش کشیده شد +فیلم

آدمک ترامپ در پاناما به آتش کشیده شد +فیلم
در سالگرد حمله نظامی سال 1989 آمریکا به پاناما، معترضان پانامایی با تجمع اعتراضی در برابر سفارت واشنگتن در کشورشان، آدمک دونالد ترامپ را به آتش کشیدند.

آدمک ترامپ در پاناما به آتش کشیده شد +فیلم

در سالگرد حمله نظامی سال 1989 آمریکا به پاناما، معترضان پانامایی با تجمع اعتراضی در برابر سفارت واشنگتن در کشورشان، آدمک دونالد ترامپ را به آتش کشیدند.
آدمک ترامپ در پاناما به آتش کشیده شد +فیلم