آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد

آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد
نیروهای عراقی توانستند پس از یک وقفه یک هفته‌ای، عملیات آزادسازی شهر «هیت» در غرب استان الانبار را از سر بگیرند.

آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد

نیروهای عراقی توانستند پس از یک وقفه یک هفته‌ای، عملیات آزادسازی شهر «هیت» در غرب استان الانبار را از سر بگیرند.
آغاز دوباره عملیات آزادسازی شهر «هیت»/ منطقه «الجمعیه» آزاد شد

خرید بک لینک