آقای وزیر! باید جلوی فجایع بعدی را گرفت

آقای وزیر! باید جلوی فجایع بعدی را گرفت
دیوار مدرسه‌ی نوکجو اگر بود، حمیدرضا گنگوزهی الان سر کلاس و پیش شاگردانش بود. چه خوب است اگر وزیر محترم آموزش و پرورش در حال بررسی آمار مدارس بدون دیوار و دیگر تجهیزات اولیه باشد و با مسئولان توسعه و تجهیز مدارس بر سر راه‌های جلوگیری از فجایع بعدی شور و مشورت کند.

آقای وزیر! باید جلوی فجایع بعدی را گرفت

دیوار مدرسه‌ی نوکجو اگر بود، حمیدرضا گنگوزهی الان سر کلاس و پیش شاگردانش بود. چه خوب است اگر وزیر محترم آموزش و پرورش در حال بررسی آمار مدارس بدون دیوار و دیگر تجهیزات اولیه باشد و با مسئولان توسعه و تجهیز مدارس بر سر راه‌های جلوگیری از فجایع بعدی شور و مشورت کند.
آقای وزیر! باید جلوی فجایع بعدی را گرفت

بک لینک رنک 7