آلمان: به اجرای کامل برجام ادامه می‌دهیم

آلمان: به اجرای کامل برجام ادامه می‌دهیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تمایل این کشور به اجرای کامل برجام خبر داد.

آلمان: به اجرای کامل برجام ادامه می‌دهیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تمایل این کشور به اجرای کامل برجام خبر داد.
آلمان: به اجرای کامل برجام ادامه می‌دهیم