آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد

آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد
معاون وزیر خارجه روسیه طی اظهاراتی با انتقاد از بی‌تفاوتی آمریکا در قبال سرنوشت پالمیرای سوریه اعلام کرد که واشنگتن در خصوص مین‌روبی پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد.

آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد

معاون وزیر خارجه روسیه طی اظهاراتی با انتقاد از بی‌تفاوتی آمریکا در قبال سرنوشت پالمیرای سوریه اعلام کرد که واشنگتن در خصوص مین‌روبی پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد.
آمریکا در خصوص سرنوشت پالمیرا هیچ تمایلی به همکاری با روسیه نشان نمی‌دهد

بک لینک