آمریکا شمار نظامیان خود در عراق را کاهش می‌دهد

آمریکا شمار نظامیان خود در عراق را کاهش می‌دهد
سفیر آمریکا در عراق مدعی شد که کشورش به دنبال کاهش «تدریجی» نیروهای نظامی خود در عراق است.

آمریکا شمار نظامیان خود در عراق را کاهش می‌دهد

سفیر آمریکا در عراق مدعی شد که کشورش به دنبال کاهش «تدریجی» نیروهای نظامی خود در عراق است.
آمریکا شمار نظامیان خود در عراق را کاهش می‌دهد