آیا اوضاع بازار کار در زمستان 94 وخیم بود؟

آیا اوضاع بازار کار در زمستان 94 وخیم بود؟
اقتصادنیوز طی گزارشی نوشت: اگرچه نرخ بیکاری زمستان در مقایسه با دیگر فصول سال 94 روند افزایشی داشته، اما مقایسه بیکاری زمستان 94 با فصل مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد نرخ بیکاری افزایش چندانی نداشته و نرخ مشارکت هم روند صعودی داشته است.

آیا اوضاع بازار کار در زمستان 94 وخیم بود؟

اقتصادنیوز طی گزارشی نوشت: اگرچه نرخ بیکاری زمستان در مقایسه با دیگر فصول سال 94 روند افزایشی داشته، اما مقایسه بیکاری زمستان 94 با فصل مشابه سال قبل از آن نشان می‌دهد نرخ بیکاری افزایش چندانی نداشته و نرخ مشارکت هم روند صعودی داشته است.
آیا اوضاع بازار کار در زمستان 94 وخیم بود؟

بک لینک رنک 5