آیت‌الله خامنه‌ای به‌درستی به عوامل آشوب‌های اخیر اشاره کردند

آیت‌الله خامنه‌ای به‌درستی به عوامل آشوب‌های اخیر اشاره کردند
دستیار سابق وزیر خزانه‌داری آمریکا بر این باور است که رهبر انقلاب اسلامی ایران به‌درستی به این مسئله اشاره کرده‌اند که ناآرامی‌های اخیر در ایران از سوی کشورهای خارجی هدایت می‌شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای به‌درستی به عوامل آشوب‌های اخیر اشاره کردند

دستیار سابق وزیر خزانه‌داری آمریکا بر این باور است که رهبر انقلاب اسلامی ایران به‌درستی به این مسئله اشاره کرده‌اند که ناآرامی‌های اخیر در ایران از سوی کشورهای خارجی هدایت می‌شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای به‌درستی به عوامل آشوب‌های اخیر اشاره کردند