آیت‌الله دری نجف‌آبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد

آیت‌الله دری نجف‌آبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تحریریه خبرگزاری فارس بازدید کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تحریریه خبرگزاری فارس بازدید کرد.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد