اتمام فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از دور دوم انتخابات

اتمام فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از دور دوم انتخابات
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان می‌دهد چرا که این یک ساز و کار مقطعی و برای انتخابات مجلس دهم بود.

اتمام فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از دور دوم انتخابات

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان می‌دهد چرا که این یک ساز و کار مقطعی و برای انتخابات مجلس دهم بود.
اتمام فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از دور دوم انتخابات

خرید بک لینک