احساس سوختن به تماشا نمی‌شود

احساس سوختن به تماشا نمی‌شود
چهره‌های سرشناس کشورمان در کنار مردم ایران به حادثه تلخ نفتکش سانچی که منجر به جان باختن بیش از ۳۰ نفر از هموطنانمان شد، واکنش نشان دادند.

احساس سوختن به تماشا نمی‌شود

چهره‌های سرشناس کشورمان در کنار مردم ایران به حادثه تلخ نفتکش سانچی که منجر به جان باختن بیش از ۳۰ نفر از هموطنانمان شد، واکنش نشان دادند.
احساس سوختن به تماشا نمی‌شود