اخذ آرای مردمی جشنواره فیلم فجر الکترونیکی شد

اخذ آرای مردمی جشنواره فیلم فجر الکترونیکی شد
مدیر ستاد انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: این دوره از جشنواره ثبت آرای مردمی به صورت الکترونیکی خواهد بود و به صورت دستی آراء مردمی اخذ نمی‌شود.

اخذ آرای مردمی جشنواره فیلم فجر الکترونیکی شد

مدیر ستاد انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران سی و ششمین جشنواره فیلم فجر گفت: این دوره از جشنواره ثبت آرای مردمی به صورت الکترونیکی خواهد بود و به صورت دستی آراء مردمی اخذ نمی‌شود.
اخذ آرای مردمی جشنواره فیلم فجر الکترونیکی شد