اخراج کارمندان سونی موبایل در آمریکا

اخراج کارمندان سونی موبایل در آمریکا
شعبه آمریکای «سونی موبایل» ضمن جابجایی فیزیکی از آتلانتا به سان‌فرانسیسکو تعدادی از کارمندان خود را نیز اخراج می‌کند.

اخراج کارمندان سونی موبایل در آمریکا

شعبه آمریکای «سونی موبایل» ضمن جابجایی فیزیکی از آتلانتا به سان‌فرانسیسکو تعدادی از کارمندان خود را نیز اخراج می‌کند.
اخراج کارمندان سونی موبایل در آمریکا

فروش بک لینک