ارتش سوریه شهرکی را در استان حماه آزاد کرد

ارتش سوریه شهرکی را در استان حماه آزاد کرد
ارتش سوریه به کمک نیروهای متحد خود بعد از آزادسازی شهرک «الرهجان» در استان حماه، عملیات پاکسازی کامل آن از مین‌ها و بمب‌های برجای مانده از تروریست‌ها را شروع کرد.

ارتش سوریه شهرکی را در استان حماه آزاد کرد

ارتش سوریه به کمک نیروهای متحد خود بعد از آزادسازی شهرک «الرهجان» در استان حماه، عملیات پاکسازی کامل آن از مین‌ها و بمب‌های برجای مانده از تروریست‌ها را شروع کرد.
ارتش سوریه شهرکی را در استان حماه آزاد کرد