ارتش سوریه وارد شهر «قریتین» حمص شد

ارتش سوریه وارد شهر «قریتین» حمص شد
ارتش سوریه که بلافاصله پس از آزادسازی شهر تاریخی تدمر عملیات آزادسازی شهر قریتین در ریف حمص را آغاز کرده بود، امروز موفق شد وارد شهر شود.

ارتش سوریه وارد شهر «قریتین» حمص شد

ارتش سوریه که بلافاصله پس از آزادسازی شهر تاریخی تدمر عملیات آزادسازی شهر قریتین در ریف حمص را آغاز کرده بود، امروز موفق شد وارد شهر شود.
ارتش سوریه وارد شهر «قریتین» حمص شد

فروش بک لینک