ارتفاعات «خزنه» و روستاهای «مشهد و مریجب المشهد» در ادلب آزاد شد

ارتفاعات «خزنه» و روستاهای «مشهد و مریجب المشهد» در ادلب آزاد شد
ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در جنوب شرق استان ادلب، موفق شد تروریست‌های جبهه النصره را از ارتفاعات «خزنه» و روستاهای «مشهد و مریجب المشهد» به بیرون براند.

ارتفاعات «خزنه» و روستاهای «مشهد و مریجب المشهد» در ادلب آزاد شد

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در جنوب شرق استان ادلب، موفق شد تروریست‌های جبهه النصره را از ارتفاعات «خزنه» و روستاهای «مشهد و مریجب المشهد» به بیرون براند.
ارتفاعات «خزنه» و روستاهای «مشهد و مریجب المشهد» در ادلب آزاد شد