اردوغان: یک قدم هم از عملیات عفرین عقب‌نشینی نمی‌کنیم

اردوغان: یک قدم هم از عملیات عفرین عقب‌نشینی نمی‌کنیم
رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه «هیچ طمعی به خاک سوریه ندارد»، آمریکا را به دلیل تسلیح نیروهای کُرد در نوار شمالی سوریه سرزنش و تاکید کرد آنکارا «یک قدم» هم از عملیات عفرین عقب‌نشینی نمی‌کند.

اردوغان: یک قدم هم از عملیات عفرین عقب‌نشینی نمی‌کنیم

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه «هیچ طمعی به خاک سوریه ندارد»، آمریکا را به دلیل تسلیح نیروهای کُرد در نوار شمالی سوریه سرزنش و تاکید کرد آنکارا «یک قدم» هم از عملیات عفرین عقب‌نشینی نمی‌کند.
اردوغان: یک قدم هم از عملیات عفرین عقب‌نشینی نمی‌کنیم