از برفی که کمر «تدبیر» را شکست تا نکات ایمنی برای حضور در اینستاگرام!

از برفی که کمر «تدبیر» را شکست تا نکات ایمنی برای حضور در اینستاگرام!
بارش شدید برف در کشور از یک سو باعث خوشحالی مردم و بخصوص بچه‌ها شد و از سوی دیگر بی‌تدبیری مسئولان مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورد؛ این دو موضوع سوژه بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی شد.

از برفی که کمر «تدبیر» را شکست تا نکات ایمنی برای حضور در اینستاگرام!

بارش شدید برف در کشور از یک سو باعث خوشحالی مردم و بخصوص بچه‌ها شد و از سوی دیگر بی‌تدبیری مسئولان مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورد؛ این دو موضوع سوژه بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی شد.
از برفی که کمر «تدبیر» را شکست تا نکات ایمنی برای حضور در اینستاگرام!