از نقش یک مسئول سابق در ناآرامی‌ها تا واکنش بازیگر زن به سخنان ترامپ و نتانیاهو/ پربازدیدهای ۱۳ دی

از نقش یک مسئول سابق در ناآرامی‌ها تا واکنش بازیگر زن به سخنان ترامپ و نتانیاهو/ پربازدیدهای ۱۳ دی
در چهارشنبه 13 دی، پربازدیدترین‌ها به اخبار اعتراضات اخیر کشور و اظهارنظر شخصیت‌های سیاسی در این باره اختصاص داشت.

از نقش یک مسئول سابق در ناآرامی‌ها تا واکنش بازیگر زن به سخنان ترامپ و نتانیاهو/ پربازدیدهای ۱۳ دی

در چهارشنبه 13 دی، پربازدیدترین‌ها به اخبار اعتراضات اخیر کشور و اظهارنظر شخصیت‌های سیاسی در این باره اختصاص داشت.
از نقش یک مسئول سابق در ناآرامی‌ها تا واکنش بازیگر زن به سخنان ترامپ و نتانیاهو/ پربازدیدهای ۱۳ دی