اسپوتنیک: 100 نیروی ویژه ترکیه از استان «ادلب» وارد سوریه شده‌اند

اسپوتنیک: 100 نیروی ویژه ترکیه از استان «ادلب» وارد سوریه شده‌اند
یک خبرگزاری روسی گزارش داد که 100 نیروی ویژه تُرک از شمال غرب سوریه وارد این کشور شده‌اند.

اسپوتنیک: 100 نیروی ویژه ترکیه از استان «ادلب» وارد سوریه شده‌اند

یک خبرگزاری روسی گزارش داد که 100 نیروی ویژه تُرک از شمال غرب سوریه وارد این کشور شده‌اند.
اسپوتنیک: 100 نیروی ویژه ترکیه از استان «ادلب» وارد سوریه شده‌اند

بک لینک رنک 7